Uslovi online naručivanja

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.meilab.com, smatra prodajom na daljinu.

Usluge online prodavnice Meilab, dostupne su kupcima sa teritorije Republike Srbije sa isporukom robe na teritoriji Republike Srbije.

Narudžbina koju plasirate putem online prodavnice MeiLab biće obrađena u najkraćem roku.

Ukoliko je narudžbina validna, na dostavljenu adresu elektronske pošte dobićete predračun za uplatu po narudžbini.

Naručeni proizvodi biće dostavljeni u najkraćem roku, od datuma prikaza uplate na stanju računa.

O statusu narudžbine i eventualna pitanja oko isporuke možete nas kontaktirati putem kontakt forme ili slanjem elektronske pošte na: kontakt@meilab.com.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 2 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja povrata robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i neotpakovani, u originalnoj ambalaži. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Reklamacije

Kupac koji je robu kupio zaključenjem ugovora na daljinu, odnosno putem online (internet) prodaje na internet sajtu www.meilab.com, radi ostvarivanja prava iz Zakona o zaštiti potrošača, može da izjavi reklamaciju na jedan od sledećih načina:
  • putem elektronske pošte na e-mail adresu kontakt@meilab.com ili preko forme na sajtu
  • putem pošte na adresu: MeiLab doo (online prodaja), Pregrevica 4, 11080 Beograd
Lice ovlašćeno i odgovorno za prijem reklamacija kupaca (kupci koji su robu kupili ugovorom na daljinu odnosno putem internet prodaje) je zaposleni na radnom mestu u priv. društvu Meilab doo, odnosno lice koje ga odlukom direktora društva zamenjuje u slučaju sprečenosti ili odsustva. Prilikom izjavljivanja reklamacije Kupac koji je robu kupio na daljnu odnosno putem internet prodaje dužan je da dostavi dokaz o kupovini (račun, ugovor o kupovini na daljinu ili slično, te da u samoj reklamaciji navede datum izvršene kupovine, svoje ime i prezime kao i podatke o načinu na koji će povodom reklamacije biti kontaktiran, kraći opis uočene nesaobraznosti na kupljenoj robi ili prigovor u pogledu obračuna cene ili druge nedostatake, te zahtev u pogledu rešavanja reklamacije. Odmah po prijemu reklamacije, Meilab kupcu koji je izjavio reklamaciju elektronskim putem (ili na drugi način koji kupac opredeli) dostavlja potvrdu o prijemu reklamacije, odnosno kupcu saopštava evidencioni broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Po prijemu potvrde iz prethodnog stava, Kupac reklamiranu robu zajedno sa odštampanim primerkom potvrde o prijemu reklamacije (ili brojem reklamacije) dostavlja putem poštanske ili kurirske službe na adresu: Meilab doo (online prodaja), ul. Pregrevica 4, 11080 Beograd. Dostavljanjem reklamacije, dokaza o kupovini i prijemom reklamirane robe u Meilab doo, na način predviđen ovim članom, smatra se da je reklamacija izvršena uredno, od kog momenta počinje da teku rokovi za odlučivanje povodom reklamacije. Po evidentiranju reklamacije, prispeću dokaza o kupovini i reklamirane robe, komisija za reklamacije na robu koja je kupljena putem interneta, a koju komisiju čine tri člana radno angažovana u privrednom društvu Meilab doo, sprovode dalji reklamacioni postupak tako što reklamiranu robu prosleđuju na dalje provere priv. društvu ili organizacije koje obavlja specijalizovane poslove u oblasti kontrole kvaliteta ili koje raspolaže odgovarajućim tehnološko-kadrovskim resursima potrebnim radi vršenja provera saobraznosti proizvoda odnosno uzroka koji su doveli do nesaobraznosti, a potom dalje postupa i odlučuje shodnom primenom relevantnih zakonskih odredbi. Evidenciju primljenih reklamacija Meilab doo vodi i čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se elektronski, a sadrži naročito podatke: o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije. Evidenciju iz ovog stava vodi lice ovlašćeno za prijem reklamacija kupaca koji su robu kupili zaključenjem ugovora na daljinu (internet prodaja). Na druga pitanja koja nisu posebno uređena shodno se primenjuju druge odredbe Zakona o zaštiti potrošača.
Scroll to Top